29.02.16

Odabrani dobavljači usluga za nabavu promotivnih materijala i uslugu tiska u sklopu projekta "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu"

Temeljem provedenog postupka nabave promotivnih materijala i usluga tiska odabrani su sljedeći dobavljači: Tvrtka Galko d.o.o za uslugu nabave promotivnih materijala i tiska roll-up bannera i Kopija Promet d.o.o. za usluge printa trening materijala, letka, pozivnica i plakata.

Detaljnije informacije dostupne su u zapisniku koji možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Nabava promotivnih materijala
Zapisnik

Usluga tiska
Zapisnik

 

 

Projekt "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu" financiran je kroz EU sredstva putem programa IPA 2012 Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade RH.

Više o projektu pročitajte ovdje.

 
mobilnostZG