26.02.16

Odabrani dobavljači usluga za izradu vizualnog identiteta, tiska i promotivne kampanje u sklopu projekta "Participativno upravljanje prirodnim resursima"

Temeljem provedenog postupka nabave usluga izrade vizualnog identiteta, tiska promotivnih materijala i brošure te provedbe promotivne kampanje projekta na području grada Velike Gorice odabrani su sljedeći dobavljači: ACT-Printlab za uslugu dizajna i pripreme za tisak, Printera grupa za uslugu tiska te B1 plakati za provedbu promotivne kampanje.

Detalnije informacije dostupne su u zapisniku koji možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Izrada vizualnog identiteta projekta, dizajna i pripreme za tisak promotivnih materijala i brošure

ZapisnikTisak promotivnih materijala i brošure


Zapisnik

 

Promotivna kampanja

Zapisnik

Projekt "Participativno upravljanje prirodnim resursima" financiran je kroz EU sredstva putem programa IPA 2012 Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade RH.

* Više o projektu pročitajte ovdje.

 
ODRAZovi projekti