31.10.12

Odabrani članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora iz hrvatskih udruga

Na osnovu uvida u sadržaj pristiglih kandidatura te razgovora koje je s kandidatima provelo Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Savjeta za razvoj civilnog društva, Ureda za udruge i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, za članove EGSO-a iz  udruga odabrano je sljedećih troje kandidata: Lidija Pavić-Rogošić, Marina Škrabalo i Toni Vidan.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). EGSO na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i smatra se mostom između institucija EU-a i civilnog društva. Sastoji se od tri grupe koju čine predstavnici udruga poslodavaca, sindikata i ostalih organizacija civilnog društva.

Zadnjih šest godina djeluje Zajednički savjetodavni odbor EU-Hrvatska, kojeg čini šest predstavnika hrvatskog civilnog društva te šest članova EGSO-a. Lidija Pavić-Rogošić, direktorica ODRAZ-a aktivni je član ZSS te je dvije godine bila i supredsjedateljica.

Temeljem Javnog poziva objavljenog na mrežnim stranicama Ureda za udruge, dovršen je postupak za odabir hrvatskih članova u 3. grupu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) . Na osnovu uvida u sadržaj pristiglih kandidatura te razgovora koje je s kandidatima provelo Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Savjeta za razvoj civilnog društva (Slađana Novota, Jany Hansal, Leke Sokolaj), Ureda za udruge (Igor Vidačak) i Ministarstva vanjskih i europskih poslova (Diana Štrkalj), za članove EGSO-a iz  udruga odabrano je sljedećih troje kandidata:

Ukupna ocjena svih kandidata te konačna odluka Povjerenstva temeljila se na uvjetima i kriterijima koji su bili istaknuti u javnom pozivu, a ticali su se dosadašnjeg iskustva suradnje s europskim mrežama udruga, poznavanju tematike europskih integracija, jezične kompetencije i prezentacijske vještine na engleskom jeziku, mogućnost pokrivanja šireg spektra područja i tema od interesa za civilno društvo kroz djelovanje u EGSO-u, kao i kvaliteta, inovativnost i sveobuhvatnost komunikacijskog plana za savjetovanje i izvještavanje s predstavnicima udruga u RH o radu EGSO-a.

 
ODRAZOVE vijesti