22.09.14

Natječaj za radno mjesto: Voditelj/ica projekata

Želiš biti dio dinamičnog ODRAZ-ovog tima? Pogledaj ispunjavaš li uvjete natječaja i pošalji svoju prijavu najkasnije do srijede 1. listopada 2014.

POSLOVI I ZADACI

 • priprema  i provedba projekata
 • prikupljanje sredstava
 • sudjelovanje u zadacima:
  • priprema i provedba treninga
  • praćenje javnih politika na EU i nacionalnoj razini (regionalni / ruralni/ lokalni razvoj, razvoj civilnog društva i participativne demokracije)
  • priprema informacija za mrežnu stranicu ODRAZ-a
  • predstavljanje  i  promocija ODRAZ-a
  • komunikacija i suradnja

UVJETI

 • VSS
 • pet godina radnog iskustva na relevantnim poslovima (najmanje dva od sljedećih područja: pisanje i provedba projekata;  poznavanje fondova  EU; priprema i provedba treninga, analiza javnih politika; rad u organizacijama civilnog društva)
 • odlično poznavanje engleskog jezika
 • odlično vladanje programskim paketom MS Office

ZNANJA I VJEŠTINE

 • dobro usmeno i pisano izražavanje na hrvatskom i engleskom jeziku
 • izvrsne prezentacijske i komunikacijske sposobnosti
 • sposobnost vođenja radionica
 • organiziranje skupova
 • vozač/ica B kategorije

OSOBNI PROFIL

 • motiviranost za rad u civilnom sektoru
 • otvorenost prema ljudima, novim iskustvima i znanjima
 • komunikativnost
 • proaktivnost
 • odgovornost
 • empatičnost

ŠTO NUDIMO?

 • prijenos dugogodišnjeg iskustva ODRAZ-a
 • ugodno i dinamično radno okruženje
 • profesionalno usavršavanje
 • upoznavanje ljudi i organizacija

ZAINTERESIRANI?
Prijave sa životopisom dostavite isključivo elektronskom poštom na adresu odraz@odraz.hr najkasnije do 1. listopada 2014. godine.

Oglas za radno mjesto

 
ODRAZOVE vijesti