16.09.11

Kretanje mojim kvartom

Ciklus razgovora o prometu po mjesnim odborima u okviru projekta CIVITAS ELAN nastavlja se susretom sa stanovnicima MO Savski kuti i MO Veslačko naselje. Svrha susreta je potaknuti građane na promišljanje i predlaganje poboljšanja prometnih uvjeta u njihovom susjedstvu.

Organizator i moderator je ODRAZ u suradnji s Centrom za edukaciju i savjetovanje "Sunce", Volonterskim centrom Zagreb, Gradskom četvrti Trnje i spomenutim mjesnim odborima.

Na susretu će sudjelovati partneri u projektu CIVITAS ELAN, predstavnici nadležnih gradskih službi i predstavničkih tijela, stručnjaci koji se bave gradom i mediji, no glavnu riječ imaju građani.

Skup se održava u u utorak 20. rujna 2011. s početkom u 18:00 sati u prostoru MO Veslačko naselje, Veslačka ulica 17.

Plakat