17.06.13

Konferencija "Sudjelovanje u boljoj budućnosti–Vizija regionalnog razvoja u Srbiji"

Konferencija u organizaciji Svjetske banke održana je od 29.-31. svibnja 2013. u Pirotu. Svrha konferencije bila je podizanje svijesti o mogućnostima u budućnosti u području poljoprivrede i ruralnog razvoja u manje zastupljenim regijama u Srbiji, uključujući sredstva za povećano sudjelovanje relevantnih dionika u postizanju razvojnih ciljeva.

Konferencija se posebno bavila istraživanjem mogućnosti za inovativne i participativne aktivnosti u području poljoprivrede i ruralnog razvoja povezujući zajednice, lokalne samouprave i privatni sektor.

Sudionici su bili predstavnici različitih dionika: lokalnih zajednica, udruga mladih, organizacija žena, drugih lokalnih nevladinih organizacija, odjela lokalnih samouprava za ruralni razvoj i turizam, nacionalnih institucija (turizam, zaštita prirode, geografsko poreklo, itd.), privatnih i državnih poduzeća u jugoistočnoj Srbiji, ureda za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, timovi Jedinice za implementaciju projekta STAR, bilateralni i multilateralni donatori (GIZ, Svjetska banka), predstavnici regije Stara Planina u Bugarskoj.

ODRAZ i HMRR su bili aktivno uključeni u rad Konferencije. Lidija Pavić-Rogošić sudjelovala je s dvije prezentacije te u raspravi. Prva je bila o iskustvima u participativnom ruralnom razvoju u Hrvatskoj, gdje je predstavila ključna dostignuća i naučene lekcije kroz primjenu pristupa EU ruralnom razvoju - LEADER.  Druga se prezentacija odnosila na izradu izvještaja iz sjene odnosno praćenje i analizu provedbe IPARD-a u Hrvatskoj. 
ODRAZOVE vijesti