01.10.14

Hrvatski predstavnici na CIVITAS FORUM-u 2014. u Casablanci

Dvanaesta po redu konferencija "CIVITAS Forum" održala se od 23. do 26. rujna 2014. u Casablanci, ekonomskoj prijestolnici Maroka. Casablanca je tako bio prvi grad domaćin CIVITAS Foruma izvan Europe. Vodeća tema ovogodišnjeg CIVITAS Foruma bila je urbana mobilnost i socijalna inkluzija - planiranje dostupnosti za održivije gradove.

Na najvećem euro-mediteranskom okupljanju dionika koji se bave održivom urbanom mobilnošću bili su i predstavnici iz Zagreba (Ivan Zajec), Rijeke (Miroslav Matešić) i Koprivnice (Helena Hećimović). Lidija Pavić- Rogošić iz ODRAZ-a održala je, na poziv organizatora, dvije prezentacije - u sklopu radionice o promjenama u ponašanju u prometu te na temu "Seniori kao važna dionička skupina u gradskom prometu".

Europske mreže CIVINET
Tijekom CIVITAS FORUM-a održan je sastanak europskih mreža CIVINET, koje okupljaju gradove posvećene održivijem prometu, ali i druge dionike koji se bave održivom urbanom mobilnošću (javna gradska prometna poduzeća, udruge, fakulteti i dr.). Ispred mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska sudjelovala je Lidija Pavić-Rogošić kao hrvatsko tajništvo, članica Helena Hećimović iz Koprivnice te Vlado Babić, koordinator Mreže iz Grada Ljubljane. Ponosni smo jer naša Mreža ima najviše članova, pogotovo imajući u vidu da se radi o zemljama s malim brojem stanovnika.

*** Više informacija o održanom CIVITAS FORUMU može pogledati ovdje.

 
CIVINET