24.11.16

Građani u ruralnom razvoju - od LEADER-a do CLLD-a

ODRAZ kao nositelj projekta i LAG Zrinska gora - Turopolje, partner na projektu "Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini" organizirali su panel raspravu i predstavljanje rezultata projekta 22. studenog 2016. u Ključić brdu, Zagrebačka županija.

Na skupu je sudjelovalo šezdesetak sudionika, predstavnika lokalne i nacionalne vlasti, civilnog sektora, javnih institucija, poslovnog sektora (malih i srednjih poduzeća, obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava, komunalnih poduzeća), saborskog zastupnika te organizacija civilnog društva, uključujući lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

ODRAZ je predstavio rezultate projekta te prikazao kratki animirani film "Građani znaju najbolje - sudjelovanje građana u odlučivanju".

Na panel raspravi "Građani u ruralnom razvoju - od LEADER-a do CLLD-a" kao panelisti sudjelovali su Višnja Jelić-Mück - predsjednica ODRAZ-a, Svjetlana Kasunić - Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Siniša Bukal - LAG Zrinska gora-Turopolje te nam se kasnije pridružio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak.

Svrha rasprave bila je razmotriti modele i potrebu uključivanja građana i njihove aktivne participacije u lokalnom razvoju, s naglaskom na njihov doprinos u razvoju lokalnih zajednica u ruralnom prostoru.

Panelisti su podijelili svoja iskustva primjene pristupa LEADER  te govorili o trenutnim izazovima koji se tiču primjene CLLD pristupa odnosno Lokalnog razvoja vođenog zajednicom. Istaknuto je kako je realizacija takvog pristupa jako ograničena zbog nemogućnosti korištenja različitih europskih fondova, a time su dodatno zakinute mjere koje bi omogućile bolje povezivanje urbanog i ruralnog prostora u Hrvatskoj. Početna pretpostavka da će odaziv ruralnog stanovništva biti slab u aktivnostima pristupa LEADER pokazala se krivom te da su građani ruralnih prostora bili spremni i željni uključiti se u promišljanja razvoja svog kraja. Time je i u praksi pokazana potreba i vrijednost pristupa odozdo u odlučivanju. Na nekim područjima veći je izazov bilo uključivanje jedinica lokalne samouprave i njihovog razumijevanja potrebe uključivanja građana u procese donošenja odluka.

U raspravi su sudionici, između ostalog, istaknuli motivirajuće čimbenike za veće uključivanje i sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka, ali i naveli sadašnja ograničenja i prepreke.

 
ODRAZ-ovi projekti