16.04.19

Direktorica ODRAZ-a sudjelovala na međunarodnoj konferenciji u Bukureštu

Direktorica ODRAZ-a je 16. travnja 2019. sudjelovala na međunarodnoj konferenciji u Bukureštu "Program 2030.: Partnerstvo za održivi razvoj" koju je organizirala Rumunjska u okviru svog predsjedanja EU-om.

U uvodnom dijelu su sudjelovali, osim visokih predstavnika Rumunjske, i predstavnici međunarodnih organizacija (OECD, UNECE, UNEP i dr.) te predstavnici pojedinih država članica i institucija EU-a.

Naglašena je važnost ciljeva koji postavljaju novu paradigmu za javne politike i integrirani pristup razvoju. Provedba uključuje nove metode rada, suradnju i partnerstvo među sektorima i provedbu ciljeva na svim razinama, uključujući nacionalne vlade, gradove, poslovni i civilni sektor.

EU u budućem razdoblju treba imati ciljeve održivog razvoja kao vodilju u kreiranju javnih politika, kako bi razvoj bio socijalno pravedan i okolišno održiv. Treba resurse obazrivo koristiti, investirati u obnovljive izvore energije i razvijati kružno gospodarstvo. Nitko ne bi trebao biti izostavljen.

Bez političke volje i razumijevanja ciljeva od strane političara ne može se puno postići. Rumunjska je 2017. osnovala Odjel za održivi razvoj kao dio Ureda predsjednika Vlade, koji koordinira sve aktivnosti provedbe ciljeva na nacionalnoj razini. Rumunjska je usvojila i Strategiju održivog razvoja 2030. u kojoj je definirala za svaki cilj podciljeve koje želi postići. Koordinator tog Ureda naglasio je potrebu mijenjanja mentalnog sklopa ljudi te su počeli, između ostalog, raditi sa sveučilištima.

Više o Globalnim ciljevima održivog razvoja pročitajte u ODRAZ-ovoj brošuri.

 
ODRAZ-ove vijesti