22.11.19

Direktorica ODRAZ-a sudjelovala na Mediteranskom tjednu gospodarskih lidera u Barceloni

Direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić, kao članica Radne grupe za Euromediteran Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), je sudjelovala na Mediteranskom tjednu gospodarskih lidera, konferenciji posvećenoj promociji mediteranske regije i podršci ključnim gospodarskim sektorima i kulturnim vrijednostima ovoga područja. Događaj se održao u Barceloni od 20. do 22. studenoga 2019.

MedaWeek Barcelona je od 2006. postao referentna točka na Mediteranu za ekonomski i politički dijalog i dinamična platforma za promociju Mediterana u svijetu, kao i euro-mediteranskog saveza i regionalne ekonomske suradnje.

Tijekom tri dana (20.-22. studenoga), ovaj 13. MedaWeek Barcelona je bio domaćin brojnih ključnih tematskih i sektorskih foruma.

Jedna od glavnih tema bila je kako uskladiti potrebe održivog razvoja mediteranskog područja s globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Forumi su bili usredotočeni na štetni utjecaj plastike u regiji, posebno u moru, na hitnu potrebu za postizanjem kružnog ekonomskog sustava kako bi se razvile održive prakse u velikim mediteranskim gradovima i tekstilnoj industriji, kao i potpora obnovljivim izvorima energije.

Etičke poslovne prakse i rodna ravnopravnost također su imale središnje mjesto u MedaWeeku.

Sudionici su bili poslovni ljudi, predstavnici vlada, međunarodnih organizacija i poslovnih udruženja s područja Europe, Afrike i Bliskog Istoka.

Više o događaju pročitajte na http://www.medaeconomicweek.org/

#MedaWeek19 #EESC #EGSO

 
ODRAZ-ove vijesti