03.07.13

Direktorica ODRAZ-a među hrvatskim kadrovima koje je imenovalo Vijeće EU

Vijeće Europske unije u ponedjeljak, 1. srpnja 2013. pisanom je procedurom imenovalo Nevena Mimicu za povjerenika Europske komisije za zaštitu potrošača, devet hrvatskih članova u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i devet članova Odbora regija.

Medu devet članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) imenovana je i Lidija Pavić-Rogošić, koja je od 2007. bila članica Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-Hrvatska te je imala status promatračice u EGSO-u od rujna 2012.

EGSO je savjetodavno tijelo Unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1957. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). Odbor na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina. Broj članova određuje se ovisno o veličini države članice, odnosno kao nacionalna kvota.

Članove predlažu vlade država članica, a imenuje ih Vijeće Europske unije - na obnovljivi mandat od četiri godine.

Više o imenovanjima pročitajte ovdje.

 
ODRAZOVE vijesti