11.03.13

CIVITAS ELAN među kandidatima za najuspješniji lokalni EU projekt

Projekt CIVITAS ELAN, u kojem je ODRAZ bio jedan od partnera, među kandidatima je za najuspješniji lokalni EU projekt u Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2012. godine, a u izboru Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Europska unija je kroz različite programe pomoći u proteklih petnaest godina dodijelila 1,30 milijardi eura za financiranje projekata u Republici Hrvatskoj.

U konkurenciji  je 19 projekata, a za CIVITAS ELAN možete glasati na http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1347

Pogledajte, odaberite i glasajte!!! Kliknete na odaberi ispod projekta te potom na glasaj na dnu stranice!

 
ODRAZOVE vijesti