27.01.11

8. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-Hrvatska

U Zagrebu se 27. siječnja 2011. održava 8. sastanak ZSO-a. Na dnevnom redu su sljedeće teme: Stanje pristupnih pregovora između EU i Hrvatske; Komunikacijska strategija o pridruživanju EU; Ruralni razvoj i pristup LEADER.

U veljači 2007. osnovan je Zajednički savjetodavni odbor EU - Hrvatska, kojeg čini po šest predstavnika iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) te šest predstavnika iz Hrvatske (udruge poslodavaca, sindikati, ostale organizacije civilnog društva).

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). EGSO na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i smatra se mostom između institucija EU-a i civilnog društva.

ZSO promiče dijalog između gospodarskih i socijalnih interesnih skupina obiju strana. Područje djelovanja Odbora obuhvaća sva gospodarska i socijalna pitanja koja se odnose na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zadatak Odbora je uspostavljanje dodatnog institucionalnog oblika dijaloga tijela EU i Hrvatske kao države kandidatkinje, poticanje javnih rasprava o posljedicama članstva u EU te općenito doprinos jačanju civilnog društva.

Članovi hrvatskog dijela ZSO su:

 • Lidija Horvatić i Bernard Jakelić, HUP
 • Ana Miličević-Pezelj, SSSH i Marija Hanževački, NHS
 • Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice iz Zagreba (supredsjedateljica Odbora) i Tomislav Goll
  iz Slavonskog Broda, ispred Saveza društava distrofičara Hrvatske.

Zajedničkim savjetodavnim odborom trenutačno predsjedaju Lidija Pavić-Rogošić, direktorica ODRAZ-a, hrvatske nevladine organizacije koja primjenjuje koncept održivog razvoja na dobrobit lokalne zajednice, i Christoph Lechner, član EGSO-a (Grupe za poslodavce, Austrija) te načelnik Odjela u Radničkoj komori Donje Austrije.

Na prijašnjim sastancima, koji se održavaju dva puta godišnje, raspravljalo se o različitim temama, kao što su npr.:

 • Pregovaračko poglavlje 28.: Zaštita potrošača i zdravlja
 • Pregovaračko poglavlje 19.: Socijalna politika i zapošljavanje
 • Pregovaračko poglavlje 20.: Poduzetništvo i industrijska politika
 • Prometna politika na Zapadnom Balkanu
 • Ekonomska i socijalna prava
 • Održivi razvoj
 • Fleksigurnost
 • Civilni i socijalni dijalog.


Pripremila: Lidija Pavić-Rogošić
Siječanj 2011.

 
ODRAZOVE vijesti