U EGSO-u o humanitarnoj tragediji na Sredozemlju - treba djelovati!

Tijekom plenarne sjednice Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 23.travnja 2015. razgovaralo se o tragediji na Sredozemlju, na kojoj je sudjelovala i predstavnica UNHCR-a. Humanitarni pristup, solidarnost i dijeljenje odgovornosti  bi trebala biti glavna načela zajedničke imigracijske politike EU-a.

Članovi su izrazili duboku žalost i još jednom pozvali institucije EU-a te zemlje članice na poduzimanje humanitarnih akcija, ali i političkih odluka. EU ima moralnu i političku odgovornost prema ljudima koji bjeze od konflikata i siromaštva. U izjavi koju je EGSO pripremio i poslao Vijeću EU naglašeno je da EU treba poduzimati akcije traženja i spašavanja, a ne samo kontrolirati granice, vodeći se vrijednostima EU-a kao što su zaštita ljudskih prava, dostojanstva i života ljudi. Humanitarni pristup, solidarnost i dijeljenje odgovornosti  bi trebala biti glavna načela zajedničke imigracijske politike EU-a.

EGSO poziva Vijeće EU-a na poduzimanje sljedećeg:

  • pokretanje humanitarne akcije spašavanja i prihvata velikog opsega na Sredozemlju, a ne samo provođenje kontrole granica koje provodi Frontex u okviru misije "Triton"; takve humanitarne misije trebaju imati isti pristup kao i talijanska operacija "Mare nostrum", koja je usredotočena na spašavanje života
  • poboljšanje politika i sustava azila u EU; EGSO je predlozio različite mogućnosti za stvaranje zajedničke politike azila
  • jačanje solidarnosti medu zemljama članicama, koje bi trebale proporcionalno prihvatiti izbjeglice
  • jačanje suradnje EU-a s Visokim povjerenstvom UN-a za izbjeglice (UNHCR) te zemljama koje su u blizini zona konflikta
  • pojednostavljenje imigracijskih propisa EU-a i zemalja članica u cilju pojednostavljenja prihvata izbjeglica
  • jačanje suradnje policije i pravosuda u borbi protiv kriminalnih mreža za krijumčarenje ljudi
  • uključivanje i davanje podrške organizacijama civilnog društva u zemljama iz kojih dolaze izbjeglice te u zemljama prihvata, kako bi se osigurale sveobuhvatne politike.

Izjava

 
EGSO