Posljednje 510. Plenarno zasjedanje EGSO-a u mandatu 2010.-2015.

Na plenarnom zasjedanju održanom 16. i 17. rujna 2015. predstavljena je završna bilanca mandata. Potpredsjednica Jane Morrice govorila je o aktivnostima i rezultatima politike komunikacije u EGSO-u od 2013. do 2015., a potpredsjednik Hans-Joachim Wilms o stanju proračuna EGSO-a na kraju mandata.

Na plenarnoj sjednici 16. rujna 2015., Europski gospodarski i socijalni odbor jednoglasno je donio Rezoluciju o izbjegličkoj krizi, kao izraz zajedničke zabrinutosti predstavnika poslodavaca, sindikata i civilnog društva širom EU.

U nastavku zasjedanja usvojena su sljedeća mišljenja:

1. POSLOVI POVEZANI S EU-om:

2. GOSPODARSKO UPRAVLJANJE / FINANCIJSKI INSTRUMENTI / OPOREZIVANJE:

 • Državne potpore poduzećima (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi  mišljenje),
 • Izgradnja financijskog ekosustava za socijalno poduzetništvo (razmatračko mišljenje na zahtjev luksemburškog predsjedništva) ( preuzmi mišljenje),
 • Gospodarstvo za opće dobro (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje),
 • Metoda zajednice za demokratsku i socijalnu ekonomsku i monetarnu Uniju (samoinicijativno mišljenje) ( preuzmi mišljenje),
 • Promjene u ekonomiji i konkurentnosti EU (informativno izvješće)

3. ZAŠTITA OKOLIŠA / POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO:

 • Važnost poljoprivredne trgovine za budući razvoj poljoprivrede EU u kontekstu globalne sigurnosti opskrbe hranom (samoinicijativno mišljenje) ( preuzmi mišljenje),
 • Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane upotrebu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svome državnom području ( preuzmi mišljenje),
 • Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarskuu politiku (preinaka) ( preuzmi mišljenje),
 • Programi ruralnog razvoja - prva pomoć ili prvi znakovi oporavka? ( preuzmi mišljenje)


4. POTROŠAČI / ZDRAVLJE:

5. SOCIJALNA PITANJA / ZAPOŠLJAVANJE:

 • Socijalni dumping u europskom sektoru civilnog zrakoplovstva (samoinicijativno mišljenje) ( preuzmi mišljenje),
 • Socijalne inovacije, umrežavanje i digitalna komunikacija (samoinicijativno mišljenje) (preuzmi mišljenje),
 • Unutarnje tržište međunarodnog cestovnog prijevoza tereta: socijalni dumping i kabotaža (samoinicijativno mišljenje) ( preuzmi mišljenje),
 • Priznavanje kvalifikacija: neformalno i informalno učenje ( preuzmi mišljenje),
 • Načela učinkovitih i pouzdanih sustava socijalne skrbi ( preuzmi mišljenje),
 • Poboljšanje uspješnosti nacionalnih dvojnih sustava obrazovanja ( preuzmi mišljenje)

6. PRIJEVOZ:

 • Kibernetički aktivizam i organizacije civilnog društva (samoinicijativno mišljenje) ( preuzmi mišljenje),
 • Integrirana zrakoplovna politika EU-a (razmatračko mišljenje na zahtjev Komisije) ( preuzmi mišljenje)

7. INDUSTRIJA / PODUZEĆA / INOVACIJE:

8. VANJSKI ODNOSI:

 • Revizija Sporazuma o pridruživanju između EU i Meksika ( preuzmi mišljenje),
 • Poljoprivreda, ruralna područja i održiv razvoj u zemljama Istočnog partnerstva ( preuzmi mišljenje),
 • Socijalna i društvena odgovornost poduzeća kao katalizator u partnerskim sporazumima EU-a (trgovina, ulaganje i suradnja/razvoj) (informativno izvješće),
 • Za Konvenciju Međunarodne organizacije rada protiv rodno uvjetovanog nasilja na radnom mjestu ( preuzmi mišljenje)

* Cjelokupni izvještaj s rujanske sjednice EGSO-a, s kratkim opisom usvojenih mišljenja te linkovima na hrvatske verzije pogledajte ovdje.

 
EGSO