Pojednostavljenje Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

2. rujna 2015. godine u Bruxellesu je članovima EGSO-ve Sekcije za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša Jerzy Plewa, glavni direktor Opće uprave AGRI (Poljoprivreda i ruralni razvoj) govorio o pojednostavljenju Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Govorio je o različitim razinama pojednostavljenja, kako bi se smanjile birokratske poteškoće.

Uvodno je spomenuo sveobuhvatnu reformu ZPP iz 2013., uključujući veću fleksibilnost za zemlje članice, no neki elementi te politike su postali kompliciraniji kao rezultat političkog kompromisa.

Pokazao je kako je većina zemalja raspodijelila sredstva za prioritete ruralnog razvoja: npr. 43% za poljoprivredne i šumske ekosustave; 20% za jačanje mogućnost preživljavanja farmi; 15% za socijalnu inkluziju, smanjenje siromaštva i ekonomski razvoj itd.

Spomenuo je moguća područja pojednostavljivanja, s napomenom  da mnoge zemlje ne koriste te mogućnosti: opcije za troškove - paušali, jedinične cijene i sl.; jednostavniji mehanizmi za prijavu, plaćanje i kontrolu (za oba stupa ZPP); CLLD i višefondovsko financiranje.

Jedan od prioriteta povjerenika Hogana je pojednostavljenje ZPP te se promišljaju mogući načini pojednostavljenja direktnih plaćanja (naročito kod mjera ozelenjivanja), mjera ruralnog razvoja i dr. Postavljen je i okvir za pojednostavljenje: poštivanje političkih odluka iz 2013., osiguranje učinkovitog i zdravog financijskog upravljanja i fokus na pojednostavljivanje za poljoprivrednike.

Stoga se radi detaljan pregled cjelokupnog zakonodavstva koji se tiče poljoprivrede i ruralnog razvoja. Pri tome se uključuju relevantni dionici - od zemalja članica, Europskog parlamenta do predstavnika civilnog društva.
Prijedlozi za pojednostavljenje koje su dostavili relevantni dionici, uključujući zemlje članice, uglavnom se odnose na direktna plaćanja, prvenstveno vezano za mjere ozelenjavanja; sheme za mlade i male poljoprivrednike i dr. Primjedbe su dane i na programiranje i odobravanje programa ruralnog razvoja.
Svi su prijedlozi razmotreni i započele su neke aktivnosti za pojednostavljenje - promjene u smjernicama za direktno plaćanje, slijede tržišne mjere i one za ozeljenjavanje.Također će se raditi na kontinuiranom poboljšanju smjernica vezano za ruralni razvoj, između ostalog pojednostavljenje strukture programa ruralnog razvoja.

Dugoročno, planiraju se razmotriti i osnovni dokumenti vezani za područje poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U raspravi su članovi EGSO-a pozdravili napore za pojednostavljenje, no osvrnuli su se i na mnoge probleme s kojima se susreću europski poljoprivrednici - nedostatak sigurnosnih mreža za poljoprivrednike, mjere koje će se primijeniti u slučaju "više sile" na koju farmeri ne mogu utjecati, strogost agencija za plaćanje koje se plaše sankcija i sl. Članovi su napomenuli da Bruxelles treba voditi računa o tome tko su im "klijenti", koji su često stari i žive u udaljenim područjima. Neka područja nemaju vitalnu snagu za pokretanje te im se to treba omogućiti kroz mjere programa ruralnog razvoja. Pozvali su na korištenje zdravog razuma kod donošenja mjera i smjernica. S druge strane, pozdravili su fleksibilizaciju, jer je područje Europe vrlo raznoliko i ne mogu se svugdje provoditi iste mjere.

Generalni direktor Plewa se osvrnuo na komentare članova. Tako je npr. upozorio da kroz programe ruralnog razvoja zemlje mogu uvesti mjere za upravljanje rizicima, na što se rijetke odlučuju.

 
EGSO