Plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora - siječanj 2015.

Ulazak u novu godinu donio je i nastavak aktivnosti u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO) Europske unije. Na plenarnoj sjednici u siječnju, usvojena mišljenja vezala su se pretežno uz prioritete Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj u skladu sa strategijom Europa 2020.

Raspravljalo se o budućnosti kohezijske politike u EU-u, održivosti europskih zdravstvenih sustava, praksama otimanja poljoprivrednog zemljišta, statusu žena imigrantica u EU-u te potencijalima gospodarstva temeljenog na podacima.

  1. Odbor je u osvrtu na šesto izvješće Europske komisije o kohezijskoj politici naglasio potrebu za dodatnim alternativnim izvorima financiranja za smanjenje nejednakosti među i unutar država članica EU-a.
  2. U nastojanjima da se europski zdravstveni sustavi učine učinkovitijima, pristupačnijima i održivijima, EGSO vidi potrebu za jačanjem primarne zdravstvene zaštite i obuzdavanjem farmaceutskih i tehnoloških troškova.
  3. EGSO se založio za kontrolu koncentracije poljoprivrednog zemljišta kako se ne bi ugrozio europski poljoprivredni model temeljen na održivoj proizvodnji i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.
  4. Rečeno je kako se na svim razinama treba boriti protiv dvostruke stigmatizacije imigrantica - zato što su žene i zato što su imigrantice. Odbor vidi potrebnim uključivanje problema imigrantica u strategije ravnopravnosti EU-a, olakšan pristup tržištu rada u državama članicama i uzimanje u obzir specifičnosti migrantica prilikom socijalnih dijaloga.
  5. U korištenju informatičkih tehnologija, EGSO vidi potencijal za razvoj u svim područjima društva i ekonomije, tehničkim i društvenim znanostima, kod mladih i kod starih građana.


* Cjelokupni izvještaj sa siječanjske plenarne sjednice preuzmite ovdje.

 
EGSO