07.01.16

Novi paket o kružnom gospodarstvu

6. siječnja 2016. u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru govorilo se o novom paketu o kružnom gospodarstvu, kojeg je Europska komisija usvojila početkom prosinca 2015. Cilj je paketa poticanje prijelaza Europe na kružno gospodarstvo čime će se ojačati njezina globalna konkurentnost i održivi gospodarski rast te otvoriti nova radna mjesta.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans, zadužen za održivi razvoj, izjavio je: "Naš planet i naše gospodarstvo ne mogu preživjeti ako nastavimo primjenjivati pristup "uzmi, napravi, upotrijebi i baci".Moramo čuvati dragocjene resurse i u potpunosti iskoristiti njihovu gospodarsku vrijednost. Bit je kružnog gospodarstva smanjenje količine otpada i zaštita okoliša, ali ono predstavlja i duboku preobrazbu načina na koji funkcionira naše čitavo gospodarstvo. Ponovnim razmatranjem načina na koje proizvodimo, radimo i kupujemo možemo stvoriti nove prilike i otvoriti nova radna mjesta. Ovaj paket predstavlja sveobuhvatni okvir kojim se omogućava da se ta promjena uistinu ostvari. Njime se otvara vjerodostojan i ambiciozan put ka boljem gospodarenju otpadom u Europi uz mjere potpore za cijeli životni ciklus proizvoda. Tom kombinacijom pametne regulacije i poticaja na razini EU-a pomoći će se poduzećima i potrošačima, kao i nacionalnim i lokalnim vlastima, u nastojanjima da unaprijede tu preobrazbu."

Pored predstavnika EGSO-a koji je bio izvjestitelj za mišljenje EGSO-a o ovom paketu, govorio je i predstavnik Opće uprave za okoliš EK, koji je iznio ciljeve i osnovne elemente paketa.

Svoje mišljenje o paketu iznijeli su i predstavnici poslodavaca (Business Europe), sindikata (ETUC - Europska konfederacija sindikata) te krovne organizacije europskih okolišnih nevladinih organizacija European Environmental Bureau. Panelisti su načelno podržali paket, no ujedno iznijeli i svoje primjedbe, od toga da se radio o nedovoljno ambicioznom paketu, da se nedovoljno obuhvatilo socijalnu dimenziju i potrebu za prilagođavanjem politika zapošljavanja, navodeći da samo okolišne mjere neće doprinijeti otvaranju velikog broja radnih mjesta. Jeremy Wates iz EEB-a se kritički osvrnuo na povlačenje prethodnog paketa o kružnom gospodarstvu iz ljeta 2014., smatrajući da je ovaj novi paket manje ambiciozan (npr. vezano za ciljeve recikliranja, učinkovitost resursa, obavezno prikupljanje bio mase).

Paket o kružnom gospodarstvu
Paket o kružnom gospodarstvu - pitanja i odgovori

 
EGSO