Napreduje li Europski poljoprivredni model dobro i može li poslužiti kao primjer drugima?

Još jedna zanimljiva rasprava održana je 16. listopada 2014. u Bruxelles-u u prostoru EGSO-a. Uvodno izlaganje održao je Czeslaw Adam Siekierski, predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta.

Naglasio je da je Poljoprivredna politika vrlo važna za EU te se već Rimskom ugovorom iz 1958. tom području posvetila pažnja te se postavili temelji Zajedničkoj poljoprivrednoj politici.Ta se politika mijenjala i treba se i dalje mijenjati s obzirom na promijenjene okolnosti u svijetu. Cilj je imati konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju, koja pored ekonomskih, mora zadovoljiti i socijalne i okolišne potrebe te stvoriti uvjete za zapošljavanje.

Raznolikost poljoprivredne proizvodnje doprinosi njenoj snazi, no otežava uspostavu učinkovitog sustava za razvoj i potpore. Cilj je proizvesti hranu i proizvode visoke kvalitete, ali se nameću i druge potrebe, kao npr. zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena.

U EU je 120 milijuna hektara korisnih površina, prosječna veličina gospodarstva je 14 ha, s tim da je 70 % njih veličine oko 9 ha, no u nekim područjima je i manja, svega oko 5 ha. Izazov ostaje kako osigurati prijenos obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) na sljedeće generacije, kako da OPG-i ostanu izvori prihoda za obitelji te postanu izvor zapošljavanja. Ne smije se zanemariti da se po prvi put desilo da da su u proračunu EU prihodi i rashodi od poljoprivrede pali na drugo mjesto.

U raspravi je naznačeno da poljoprivrednici poručuju da Zajednička poljoprivredna politika (CAP) nije dovoljno pojednostavljena te da su poljoprivrednici opterećeni s previše administrativnih opterećenja. Iako se daje načelna podrška OPG-ima, u praksi proizvodnju sve više preuzimaju veliki proizvođači, u ruralnim područjima je slaba infrastruktura, općenito nije dovoljno napravljeno da se u tim područjima zadrže mladi i da im se osigura pristojan život.

Na kraju je istaknuto da su do sada najviše poticaja i potpora dobivala velika gospodarstva te se to mora promijeniti, kao što se potpora mora davati i za druge potrebe za uravnoteženiji i održiv razvoj, konkurentnost, ali i zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena.

 
EGSO