Konferencija o socijalnoj ekonomiji

Europski gospodarski i socijalni odbor organizirao je 1. listopada 2014. godine u Bruxellesu konferenciju "Perspektive i prioriteti nove Europske komisije i Parlamenta: Socijalna ekonomija i socijalne inovacije kao pokretači konkurentnosti, rasta i socijalnog blagostanja".

Talijansko predsjedništvo je stavilo ovu temu u fokus svog djelovanja. Europska komisija i Europski parlament nastavit će aktivnosti na promoviranju socijalne ekonomije, stvaranju povoljnijeg pravnog okvira i lakšeg pristupa financijskim sredstvima, npr. putem novih mogućnosti javne nabave. EK podupire socijalne inovacije kroz različite aktivnosti, Europsku platformu za inovacije, godišnju Nagradu za socijalne inovacije, projekte iz Obzora 2020 i drugih fondova EU.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-social-economy-innovation

 
EGSO