30.10.18

Iz rada Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Glavno pitanje kojim se Sekcija za vanjske odnose (REX) Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) bavila na sjednici održanoj u Bruxellesu 25. listopada 2018. bila je reforma Svjetske trgovinske organizacije - WTO-a.

Iduće godine Odbor će uputiti Komisiji samoinicijativno mišljenje o potrebi reformiranja WTO-a o čemu je pokrenuta preliminarna rasprava. Izneseno je dosta kritičkih stavova o netransparentnom odlučivanju i djelovanju WTO-a, privilegijama velikih država, sve manjoj osjetljivosti za pitanja društva, energije i okoliša te o mulilaterizmu koji uzmiče pred nacionalnim interesima moćnih država, u prvom redu SAD-a i Kine.

Članovi REX-a zalažu se za veći utjecaj civilnog društva u oblikovanje pravednijih odnosa unutar WTO-a i novih usmjerenja koja odgovaraju sadašnjim potrebama. Kako bi se to postiglo, EU treba jačati svoj utjecaj i okupljati saveznike.

U završnom dijelu sjednice Odbor je odobrio sastav novih studijskih grupa. Lidija Pavić-Rogošić, direktorica ODRAZ-a, članica je Skupine za obrazovanje i stručno obučavanje u regiji EUROMED.

Na slici: Dyliana Slavova (BG) predsjednica je Sekcije za vanjske odnose EGSO-a

 
EGSO