05.10.16

Europski gospodarski i socijalni odbor o Agendi 2030.

Na dnevnom redu sastanka Stručne skupine za vanjske odnose Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) održanom u Bruxellesu 29. rujna 2016. bilo je, između ostalog, usvajanje nacrta mišljenja o Agendi 2030. - Opredijeljenost Europske unije za održivi razvoj na globalnoj razini. Mišljenje izrađuje  posebna stručna skupina na inicijativu Odbora. Među članovima skupine je Lidija Pavić-Rogošić, direktorica ODRAZ-a.

EGSO ocjenjuje Agendu 2030. kao zahtijevan niz ciljeva i ciljnih vrijednosti koji mijenjaju naš svijet i predstavljaju povijesni zaokret u načinu oslovljavanja gospodarskih, socijalnih i okolišnih nejednakosti. Kako EU s obzirom na svoju međunarodnu ulogu može imati ogroman utjecaj na proces dostizanja ciljeva održivog razvoja na međunarodnoj razini, Odbor poziva Uniju da njihovu provedbu shvati kao obvezu i priliku za kreiranje svojih budućih politika i programa. Sporazum Komisije, Vijeća i Parlamenta o provedbi ciljeva održivog razvoja trebao bi postati osnova sveobuhvatne strategije ostvarenja Agende 2030. sa ciljem da EU učini Unijom održivog razvoja.

Odbor traži osnivanje Foruma civilnog društva za održivi razvoj koji bi promovirao i pratio provedbu Agende 2030. te osiguravao dosljednost unutarnjih i vanjskih politika i programa EU-a. Sa žaljenjem primjećuje da Agenda 2030. nije u dostatnoj mjeri uključena u Globalnu strategiju vanjske i sigurnosne politike EU-a. EGSO preporuča Komisiji da ostvarivanje Agende 2030. koristi za uvjetovanje pristupa europskim strukturnim i investicijskim fondovima u vanjskim aktivnostima. Delegacije EU-a u trećim državama trebale bi provoditi istraživanja osviještenosti i razumijevanja ciljeva održivog razvoja, a Komisija bi trebala organizirati i provoditi aktivnosti i kampanje za razvoj svijesti. Eurobarometar bi trebao mjeriti osviještenost i razumijevanje ciljeva među građanima EU-a. U tom procesu ključnu ulogu imaju organizacije civilnog društva.

Komisija bi u svojim vanjskim politikama i programima trebala promovirati model upravljanja pod više-dioničkim vodstvom, a organizacije civilnog društva u trećim zemljama moraju postati istinski partneri u provedbi ciljeva održivog razvoja. EGSO stoga poziva Komisiju da u svoje instrumente za financiranje kao i u vanjske politike i programe ugradi jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva.

EGSO izražava spremnost za facilitiranje stvarnog i smislenog uključivanja svih partnera (prvenstveno iz civilnog društva) u provedbu i monitoring ciljeva održivog razvoja te će u tu svrhu podupirati sudjelovanje civilnog društva u provedbi na nacionalnoj razini.

Članovi EGSO-ove Stručne skupine za vanjske odnose odobravanjem su popratili Nacrt mišljenja o opredijeljenosti EU-a za održivi razvoj. Konačno mišljenje razmatrat će se za mjesec dana.

 
EGSO