12.05.20

551. plenarna sjednica EGSO-a

U Bruxellesu je 5. i 7. svibnja 2020. održana 551. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Plenarna sjednica EGSO-a po prvi puta se održala na daljinu, zbog epidemije COVID-19.

Tijekom zasjedanja članovi su razmotrili i usvojili sljedeća mišljenja:

  • Održivo financiranje cjeloživotnog učenja i razvoja vještina u kontekstu nedostatka kvalificirane radne snage (na traženje hrvatskog predsjedništva) >> PREUZMI

EGSO poziva Europsku komisiju i države članice da poduzmu djelotvorne mjere za provedbu prvog i četvrtog načela europskog stupa socijalnih prava kako bi osigurale da svi građani u Europi na svojim radnim mjestima i izvan njih imaju pravo na kvalitetno i uključivo cjeloživotno učenje i kako bi poduprle provedbu tih načela održivim javnim financiranjem usuglašenim sa socijalnim partnerima i civilnim društvom. EGSO bi želio da se posebna pozornost posveti pristupu najranjivijih društvenih skupina mogućnostima cjeloživotnog učenja.

  • Demografski izazovi u EU-u u svjetlu gospodarskih i razvojnih nejednakosti (na traženje hrvatskog predsjedništva) >> PREUZMI

EGSO je svjestan da će kriza izazvana COVID-om 19 znatno utjecati na buduće politike EU-a u području demografskih izazova i sve većih nejednakosti među državama članicama. Stoga Odbor potiče EU da osmisli relevantne politike s ambicioznim financijskim sredstvima kako bi se građane zaštitilo od štetnih posljedica pandemije i, što je najvažnije, gospodarske krize koja će uslijediti te kako bi se ublažili negativni socijalni učinci. Takve bi politike trebalo smjesta osmisliti, i to uz savjetovanje sa socijalnim partnerima i organiziranim civilnim društvom.

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) i Europski poljoprivredni jamstveni fond 2021. >> PREUZMI (dostupno na engleskom)
  • Smjernice za zapošljavanje >> PREUZMI

Mišljenja su dostupna i na web stranici EGSO-a.

 
Novosti iz EGSO-a