29.10.19

546. plenarna sjednica EGSO-a

U Bruxellesu je 25. i 26. rujna 2019. održana 546. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Na plenarnoj sjednici održanoj 25. i 26. rujna 2019. bili su prisutni potpredsjednica Europskog parlamenta Klára Dobrev, europska ombudsmenica Emily O'Reilly, potpredsjednik Europske komisijeValdis Dombrovskis, Tuomas Saarenheimo, finski stalni podtajnik za međunarodne poslove i financijska tržišta, Christian Ebeke, v.d. predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda pri Europskoj uniji, i Louka T. Katseli, predsjednica Narodne banke Grčke (Cipar) i bivša grčka ministrica gospodarstva i rada.

Tijekom zasjedanja usvojena su sljedeća mišljenja:

1. STRUČNA SKUPINA ZA JEDINSTVENO TRŽIŠTE, PROIZVODNJU I POTROŠNJU

 • Bolja regulativa / Analiza stanja > PREUZMI
 • Emisije / laka i gospodarska vozila

2. STRUČNA SKUPINA ZA EKONOMSKU I MONETARNU UNIJU TE EKONOMSKU I SOCIJALNU KOHEZIJU

 • Izmjena Fonda solidarnosti - Brexit bez dogovora

3. STRUČNA SKUPINA ZA ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I GRAĐANSTVO

 • Europski stup socijalnih prava - evaluacija početne faze provedbe i preporuke za budućnost
 • Globalni sporazum o migracijama: provedba na temelju vrijednosti EU-a
 • Nove vještine / socijalna uključenost
 • Ulaganja u sigurnost i zdravlje na radu: troškovi i koristi
 • Promjene u svijetu rada i starenje stanovništva
 • Prijelazna klauzula

4. SAVJETODAVNO POVJERENSTVO ZA INDUSTRIJSKE PROMJENE

 • Europski fond za prilagodbu globalizaciji

5. STRUČNA SKUPINA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I OKOLIŠ

 • Dokument za razmatranje "Prema održivoj Europi do 2030." > PREUZMI
 • Razvoj sinergija među različitim planovima za kružno gospodarstvo
 • Socijalna dimenzija ribarstva > PREUZMI
 • Odobrenja za ribarska plovila nakon Brexita u 2020. > PREUZMI

6. STRUČNA SKUPINA ZA PROMET, ENERGIJU, INFRASTRUKTURU I INFORMACIJSKO DRUŠTVO

 • Novi institucijski okvir za energetsku i klimatsku politiku do 2025. > PREUZMI
 • Bilateralni sporazumi o cestovnom prijevozu između Švicarske i Njemačke te Švicarske i Italije > PREUZMI
 • Smjernice za slobodan protok neosobnih podataka > PREUZMI
 • Osnovna povezanost nakon Brexita - produljenje razdoblja valjanosti > PREUZMI

7. STRUČNA SKUPINA ZA VANJSKE ODNOSE

 • Deset godina Istočnog partnerstva: promišljanje o postignućima i oblikovanje buduće politike Istočnog partnerstva > PREUZMI
 • Međunarodna trgovina i turizam - globalni program održivog razvoja > PREUZMI

Sažetak usvojenih mišljenja dostupan je OVDJE.

Foto: eesc.europa.eu

 
Novosti iz EGSO-a