10.01.18

530. zasjedanje EGSO-a

Na 530. plenarnom zasjedanju EGSO-a, održanom 6. i 7. prosinca, naglasak je bio na održivijim prehrambenim sustavima i potrebi za jačom prevencijom daljnje radikalizacije mladih Europe.

Na području prehrane, EGSO je na ovoj plenarnoj sjednici upozorio na hitnu potrebu za sveobuhvatnom prehrambenom politikom, kako bi se omogućila zdrava prehrana iz održivih prehrambenih sustava te povezalo poljoprivredu s prehranom i ekosustavom. Cilj je također i da se osiguraju opskrbni lanci koji štite javno zdravlje svih ljudi diljem Europe te osigura efikasna implementacija  Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Kako bi se to postiglo, EGSO predlaže sljedeće korake na razini EU-a:

  • održavanje i promoviranje kulture koja cijeni nutritivnu i kulturnu važnost hrane, pritom uspostavljajući kraće veze među proizvođačima i potrošačima te istovremeno osiguravajući poštene cijene za proizvođače, s ciljem održivosti poljoprivrede;
  • stvaranje i omogućavanje okoline za inicijative civilnog društva koje se razvijaju na lokalnoj i regionalnoj razini (npr. alternativni sustavi prehrane, kratki lanci opskrbe hranom i sl.)
  • razvijanje Akcijskog plana za održivost hrane s ciljem implementacije Globalnih ciljeva održivog razvoja povezanih s prehranom te pratećeg pregleda stanja održive hrane EU-a, koji bi pružao indikatore za praćenje napretka prema ostvarenju zadanih ciljeva;
  • istraživanje mogućnosti uspostave Glavne uprave za hranu EU-a koja bi bila odgovorna za prehrambene politike te izvor regulative, zakonodavstva i provedbe.

Na kraju, potrošače je potrebno naučiti kako da postanu "građani koji odgovorno postupaju s hranom" te da budu svjesni vrijednosti zdrave hrane proizvedene na održive načine. To bi također trebalo biti popraćeno pametnim sustavom označavanja održive hrane, jer je također važna i informativna dimenzija okolišnog i društvenog učinka hrane.

Na plenarnoj sjednici također se raspravljalo o daljnjoj radikalizaciji mladih ljudi diljem Europe. Unatoč velikom broju inicijativa i mjera na razini država članica, ne čini se dovoljno da se zaustave ovakva kretanja, zaključio je EGSO. Države članice i EU institucije trebale bi u većoj mjeri uključiti organizacije civilnog društva kao partnere koji mogu doprinijeti društvenoj i vrijednosnoj otpornosti na ekstremističke ideje.

Potrebno je fokusirati se na dugoročne mjere te je nužno uspostaviti rad s više dionika što uključuje i donosioce politike te nacionalne institucije poput policije i zatvora ili socijalnih radnika, no i škola, medija, poduzeća i organizacija civilnog društva.

Kad je riječ o izgradnji otpornosti na radikalizaciju, EGSO pogotovo naglašava važnost inkluzivnog formalnog i neformalnog obrazovanja, koje je neophodno za aktivnu participaciju u raznolikom društvu te za učenje kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti.

Mišljenja 530. plenarnog zasjedanja EGSO-a:

1. Gospodarska i socijalna kohezija: Prilagodba sredstava za ciljeve kohezijske politike, Nejednaka raspodjela bogatstva u Europi

2. Institucionalna pitanja: Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

3. Industrija/obrana: Europski program industrijskog razvoja u području obrane, Pokretanje Europskog fonda za obranu

4. Promet: Statistika željezničkog prometa, Vozila unajmljena bez vozača za cestovni prijevoz tereta

5. Okoliš: Pristup pravosuđu na nacionalnoj razini u vezi s mjerama provedbe zakonodavstva EU-a o okolišu, Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo, Prednosti pristupa lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice

6. Prehrambena politika: Doprinos civilnog društva razvoju sveobuhvatne prehrambene politike u EU-u

7. Socijalna pitanja: Ravnoteža između poslovnog i privatnog života zaposlenih roditelja i skrbnika, Održivi sustavi socijalne sigurnosti i socijalne zaštite u digitalnom dobu, Suradnja s civilnim društvom radi sprečavanja radikalizacije mladih ljudi

8. Vanjski odnosi: Plavo gospodarstvo u zapadnom Sredozemlju, Obnovljeno partnerstvo s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama, Središnja uloga trgovine i ulaganja u ostvarivanju i provedbi ciljeva održivog razvoja, Odnosi EU-a i Kube: uloga organiziranog civilnog društva.

Detaljniji izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja možete preuzeti ovdje.

* Slika je preuzeta sa http://www.eesc.europa.eu/

 
EGSO