16.08.17

527. plenarno zasjedanje EGSO-a

5. i 6. srpnja u Bruxellesu je održano 527. plenarno zasjedanje EGSO-a, s naglaskom na ruralni razvoj te značenje Brexita za budućnost Europske unije.

EGSO pitanje ruralnog razvoja vidi kao horizontalno pitanje od ključne važnosti za koheziju Unije. Stoga se na zasjedanju raspravljalo o problemima koji postoje u svezi s ruralnim razvojem: velike razlike u razvijenosti pojedinih ruralnih područja, unutar EU zemalja, ali i među njima; potreba za povećanim udjelom financiranja ruralnog razvoja i iz drugih ESI fondova osim EPFRR-a; odlazak mladog stanovništva koji je povezan i s problemom slabe povezanosti ruralnih područja te manjkom poduzetništva.

U vezi s tim naglašena je potencijalna uloga inovacija u poticanju razvoja ruralnih područja - u kontekstu klimatskog učinka, ali i u kontekstu izvora prihoda za ruralno stanovništvo. U tu svrhu također je potrebno osigurati javno financiranje.

Također, često se ističe da je dobivanje potpora u okviru sredstava EU-a zahtjevno i za korisnike i za administraciju. EGSO smatra kako je potrebno pojednostavniti provedbu politika na svim razinama - razini EU-a, nacionalnoj i regionalnoj razini te uvesti obavezne procjene učinka javnih politika na ruralna područja. EGSO podupire Deklaraciju iz Corka 2.0 koja potiče ruralne javne politike na razini EU-a.

Na 527. plenarnom zasjedanju EGSO-a raspravljalo se i o učincima Brexita na Europsku uniju i Veliku Britaniju, kao i o načinima njegove provedbe koji će biti pravedni za obje strane. Predsjednik EGSO-a, Georges Dassis, ustvrdio je kako je Brexit pokazao kako mnogi ljudi nisu svjesni bezbrojnih prednosti koje sa sobom donosi članstvo u Europskoj uniji te kako im je potrebno jasno ukazati na njih. "Na europskim je dionicima da EU27 učine jačom i kohezivnijom. EGSO je spreman biti glavni partner u tom procesu", zaključio je na kraju.

Mišljenja 527. plenarnog zasjedanja EGSO-a:

1. Oporezivanje: Paket mjera za PDV na jedinstvenom digitalnom tržištu (PDV na e-trgovinu, e-publikacije, e-knjige)

2. Unutarnje tržište: Autorsko pravo/pristupačnost, Provedba pravila tržišnog natjecanja

3. Usluge od općeg gospodarskog interesa: Primjena Odluke o javnoj naknadi za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa (2012/21/EU)

4. Industrija/MSP-ovi: Industrija krivotvorenih i piratskih proizvoda, Učinkovitost politika za MSP-ove, Industrijske promjene u europskoj industriji šećera iz šećerne repe

5. Energetika: Cijene i troškovi energije

6. Promet: Direktiva 2010/40/EU | delegirani akti, Prijedlog o izmjeni Uredbe o obavljanju zračnog prijevoza, Stvaranje europskog podatkovnog gospodarstva, Zaštita osobnih podataka, Utjecaj digitalizacije i robotizacije prometa na kreiranje politike EU-a

7. Okoliš/kružno gospodarstvo:Budući koraci za održivu europsku budućnost: europske mjere za održivost, Plan rada za ekološki dizajn 2016.-2019., Iskorištavanje potencijala pretvaranja otpada u energiju u okviru kružnog gospodarstva, Zakonodavni prijedlog o djelokrugu primjene Direktive o ograničenju uporabe opasnih tvari (RoHS), Komunikacija o Pregledu aktivnosti u području okoliša (EIR) 2016.: Česti izazovi i kako zajedničkim snagama ostvariti bolje rezultate

8. Poljoprivreda: Od Deklaracije iz Corka 2.0 do konkretnih mjera

9. Socijalna pitanja: Pravila EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti, Stanje provedbe zakonodavstva o zakonitoj migraciji

10. Vanjski odnosi: Vanjska dimenzija socijalne ekonomije

Detaljniji izvještaj o mišljenjima relevantnim za područje djelovanja ODRAZ-a preuzmite ovdje.

 
EGSO