06.04.17

523. plenarno zasjedanje EGSO-a

22. i 23. veljače održano je u Bruxellesu 523. plenarno zasjedanje EGSO-a. Na ovom zasjedanju raspravljalo se o poljoprivredi i njenom potencijalnom doprinosu u provedbi Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Poljoprivredna trgovina trebala bi igrati ulogu u provedbi većine od 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja. U devet Globalnih ciljeva održivog razvoja spominje se trgovina, dok se čak njih trinaest odnosi na klimatske promjene. Poljoprivreda ovdje također ima značajnu ulogu - kao uzrok, ali i žrtva klimatskih promjena.

Globalni ciljevi održivog razvoja imat će direktan i značajan utjecaj na poljoprivrednu trgovinu, a ona će zauzvrat imati ključnu ulogu u postizanju više od polovice ciljeva, stav je EGSO-a. Sve zemlje dijele odgovornost po tom pitanju.

"Vrijeme je da EU uzme stvar u svoje ruke i pogura ovu temu na globalnoj razini", izjavio je Jonathan Peel, izvjestitelj na EGSO-vom mišljenju o "Poljoprivredi u trgovinskim pregovorima", usvojenom 22. veljače. Peel smatra kako je EU već dokazala da može proizvesti pozitivne rezultate na globalnoj razini u ovom području.

EGSO zagovara globalni pristup, no također vidi i značaj regionalnih te bilateralnih pregovora. No upozorava kako se pravila ne bi smjela preklapati ili biti u sukobu. Prije preuzimanja tog zadatka potrebno je vidjeti moguće posljedice koje bi provedba Globalnih ciljeva održivog razvoja i Pariškog sporazuma  imala na poljoprivredne i trgovinske politike EU-a. Stoga EGSO poziva EU da provede procjenu učinka provedbe.

Mišljenja 523. plenarnog zasjedanja EGSO-a:

1. Gospodarsko upravljanje, financijski instrumenti i oporezivanje: Poboljšanje mehanizama rješavanja sporova u slučajevima dvostrukog oporezivanja, Posebne mjere za države članice pogođene prirodnim katastrofama, Uspostavljanje jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a, Gospodarska politika europodručja 2017. , Godišnji pregled rasta za 2017, Reforma bankarskog sustava - Hijerarhija vjerovnika u slučaju insolventnosti

2. Zaštita okoliša, poljoprivreda i ribarstvo: Poljoprivreda u trgovinskim sporazumima, Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu (kategorija C),Ocjena programa LIFE sredinom provedbenog razdoblja,

3. Promet/komunikacije: Dekarbonizacija prometa, Evaluacija Instrumenta za povezivanje Europe sredinom provedbenog razdoblja (Pametni gradovi), Evaluacija Instrumenta za povezivanje Europe sredinom provedbenog razdoblja (Pametni otoci),

4. Industrija/inovacije: Automobilska industrija na rubu nove paradigme?

5. Vanjski odnosi: Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o "Uspostavljanju novog okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa",

6. Socijalna pitanja: Visokokvalitetno obrazovanje za sve, Novi program vještina, Učinkovitost financiranja/suzbijanje siromaštva i socijalne isključenost

Izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite OVDJE.

Slika: http://www.eesc.europa.eu/

 


 
EGSO