13.03.17

522. plenarno zasjedanje EGSO-a

25. i 26. siječnja održano je u Bruxellesu 522. plenarno zasjedanje EGSO-a. Naglasak ovog zasjedanja bio je na donošenju mišljenja o usvajanju nacrta Europskog stupa socijalnih prava, predloženog od strane Europske komisije.

EGSO je naglasio kako Europski stup socijalnih prava mora predstavljati pozitivan projekt za sve - s politikama koje će poticati povećanje zapošljavanje, društveni napredak i produktivnost kao preduvjete za održivi razvoj te prilagodljive nacionalne sustave socijalnih skrbi i tržišta radne snage, spremne za budućnost.

Ovoj raspravi u EGSO-u prisustvovale su Marianne Thyssen, Europska povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage te Maria João Rodrigues, Izvjestiteljica Europskog parlamenta po pitanju Europskog stupa socijalnih prava.

Mišljenja 522. plenarnog zasjedanja EGSO-a:

1. Unutarnje tržište: Prijetnje i prepreke jedinstvenom tržištu, Paket mjera za autorska prava, Oprema za pregled/sigurnost u zrakoplovstvu

2. Socijalna pitanja i migracije: Europski stup socijalnih prava, Uspostava okvira EU-a za preseljenje, Bračni sporovi i pitanja povezana s roditeljskom odgovornošću te međunarodna otmica djece (Uredba Bruxelles II.a)

3. Inovacija i elektronička komunikacija: Obzor 2020. (evaluacija), Europa - društvo gigabita, Europski zakonik elektroničkih komunikacija, Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije - BEREC, Internetska povezanost u lokalnim zajednicama, 5G za Europu

4. Vanjski odnosi: Sudjelovanje Europske unije u Partnerstvu za istraživanje i inovacija na mediteranskom području (PRIMA) koje zajednički poduzima nekoliko država članica

 

*Izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite OVDJE.

Slika: http://www.eesc.europa.eu/

 
EGSO