507. Plenarno zasjedanje EGSO-a

Na plenarnom zasjedanju održanom 22. i 23. travnja sudjelovali su Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju, Cecilia Malmström, povjerenica za trgovinu, Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, i gđa Annabelle Roig-Granjon iz UNHCR-a.

Tijekom zasjedanja usvojena su sljedeća mišljenja:

 • Europska integracija (zakonodavni okvir) - Samoregulacija i koregulacija u zakonodavnom okviru Europske unije
 • Poljoprivreda i ribarstvo - Stopa prilagodbe za izravna plaćanja 2015.
 • Industrijska politika - Industrijska politika za europski staklarski sektor, Biomedicinski inženjering i usluge skrbi
 • Promet - Plan za jedinstveni europski prometni prostor: napredak i izazovi
 • Klima i energija - Sustav upravljanja / Okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030., Posljedice klimatske i energetske politike na poljoprivredni sektor I šumarstvo
 • Plan za gradove - Urbana dimenzija politika EU-a - ključne značajke plana EU-a za gradove
 • Vanjski odnosi - Uloga civilnog društva u odnosima EU - a i Albanije

Kao mišljenja u središtu pozornosti, Odbor ističe tri:

 • Razvoj sustava upravljanja predloženog u kontekstu okvira za klimu i energiju za razdoblje do 2030. i
 • Posljedice klimatske i energetske politike na poljoprivredni sektor i šumarstvo.

Uz navedena, donosimo i sažetak mišljenja o:

 • urbanoj dimenziji politika EU - a: ključne značajke plana EU - a za gradove i
 • provedbi Plana za jedinstveni europskih prometni prostor.

* Detaljan izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite ovdje.

Slika: www.eesc.europa.eu

 
EGSO