18.12.18

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika

Opći cilj poziva je unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja. Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima,a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstava.

Korupcija u svom temeljnom značenju predstavlja zloupotrebu dodijeljene moći radi postizanja vlastite koristi. Ona predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Budući da izravno doprinosi devijaciji temeljnih društvenih načela te među građanima razvija kulturu nepovjerenja u funkcioniranje demokratskih institucija, borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva.

Kao jedan od mehanizama postizanja ciljeva Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 26/15) navodi se jačanje uloge i suradnje s civilnim društvom u području suzbijanja korupcije.

Opći cilj: Unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Specifični ciljevi:

  • Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
  • Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
  • Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  • Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
  • Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima

Ciljane skupine

  • Organizacije civilnoga društva
  • Zaposlenici organizacija civilnoga društva
  • Zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Učestala pitanja i odgovori:
Prijavni obrazac A dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova.

* Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.

Izvor: esf.hr

 
natječaj