05.01.18

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu. Rok za prijavu je 21. siječnja 2018.

Opći cilj ovog Poziva je podržati projekte koji pridonose provedbi gore navedene Strategije s ciljem uključivanja starijih osoba u život zajednice i sprječavanje institucionalizacije.

Posebni cilj Poziva je organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici u kojoj se navedene aktivnosti provode, kao i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne, te prikupljanje podataka o nasilju nad starijim osobama.

Ciljana skupina korisnika svih aktivnosti koje se financiraju ovim Pozivom su osobe starije životne dobi, odnosno osobe starije od 60 godina.

Pozivom su definirana dva prioritetna područja:

  • P.1. Organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici i
  • P.2. Istraživanje o nasilju nad starijim osobama. Prihvatljivi tipovi projektnih aktivnosti za prioritetno područje

P.1. Organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici mogu se rasporediti prema sljedećim grupama:

  • sportsko-rekreativne (tjelovježba, šetnje, sport prilagođen starijoj dobi)• kreativne (kreativne i likovne radionice, radionice ručnog rada i tradicionalni obrti),
  • edukacijske i informativne (predavanja, radionice, tečajevi), • kulturne (književni klub, kazališna grupa, projekcije filmova, pjevački zbor)• zabavne (proslave, društvene igre, kvizovi)
  • kombinacije navedenih aktivnosti i drugo (izleti, koncerti).
  • Osim navedenih, moguće su i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Poziva.

U prioritetnom području P2. Istraživanje o nasilju nad starijim osobama prihvatljive su sve aktivnosti usmjerene prema znanstveno-istraživačkom radu za istraživanje o nasilju nad starijim osobama.

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:

  • udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovoga Poziva (uključujući i društva Crvenog križa)

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 3.950.000,00 kuna (slovima: trimilijunadevetstopedesettisućakuna).

Za prioritetno područje P.1. financijske podrške koje će se dodijeliti u sklopu ovog Poziva su u iznosu od najmanje 40.000,00 kuna do najviše 80.000,00 kuna, dok će se za prioritetno područje P.2. dodijeliti 150.000,00 kuna po pojedinom projektu.

Projekt u prioritetnom području P.2. mora pokriti jednu od ukupno 3 regije, kako slijedi:

  1. Središnja Hrvatska (Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka županija),
  2. Dalmacija (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županja),
  3. Grad Zagreb.

*** Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 21. siječnja 2018. godine, do 14:00 sati. Natječajna dokumentacija dosutpna je OVDJE.

 
natječaj