21.04.17

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima. Rok za prijavu je 19. svibnja 2017.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • A Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.)
 • B Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima
 • C Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.)
 • D Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja)
 • E Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.)

Udruge mogu prijaviti projekt prevencije nasilja nad i među djecom i mladima za sljedeće aktivnosti:

 • neposredan rad s korisnicima (djecom i mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, počiniteljima nasilja, žrtvama nasilja, mladima u rizičnom ponašanju, djelatnicima ustanova u socijalnoj skrbi, djelatnicima i korisnicima odgojnih zavoda),
 • savjetodavne usluge za djecu, mlade i roditelje, uključujući on-line i telefonska savjetovališta,
 • psihosocijalni tretman djece i mladih počinitelje nasilja,
 • psihosocijalna podrška za djecu i mlade žrtve nasilja,
 • psihosocijalna podrška mladima rizičnog ponašanja,
 • individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja,
 • edukacijske aktivnosti za korisnike,
 • radionice usmjerene jačanju vršnjačke podrške protiv nasilja među djecom i mladima i poticanje na aktivno zalaganje za nenasilno rješavanje sukoba,
 • provedba inovativnih kampanja prevencije vršnjačkog nasilja i govora mržnje na društvenim mrežama,
 • nabava opreme potrebne za rad (u iznosu do 10% prihvatljivih izravnih troškova),
 • druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Poziva.

Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini osigurano je 4.000.000,00 kuna. 
Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

* Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju preuzmite OVDJE.

 
natječaj