19.07.19

Otvoren natječaj za zapošljavanje u HMRR-u

Hrvatska mreža za ruralni razvoj (HMRR) raspisala je natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: koordinatora - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta). Rok za prijavu je 6. kolovoza 2019.

Opis radnog mjesta

 • vođenje ureda - planiranje, organiziranje i izvršavanje uredskih aktivnosti
 • upravljanje financijama, vođenje osnovnih financijskih poslova udruge (praćenje financijskog plana, likvidnosti organizacije i plaćanja, priprema financijskih planova/izvještaja) te komunikacija s knjigovodstvenim servisom
 • koordiniranje i praćenje provedbe operativnog i strateškog plana, provedba operativnih zadataka / aktivnosti,organiziranje vođenja evidencija vezanih uz članstvo, članarine, radna tijela i rad udruge (evidencija radnog vremena i volonterskih sati) te arhive,
 • organiziranje i nadziranje rada zaposlenika i ugovornih osoba ili organizacija u skladu s odlukama Upravnog odbora,priprema i sudjelovanje u provedbi projekata - sudjelovanje u praćenju objava natječaja i priprema projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte te izvršavanju aktivnosti i izvještavanju donatorima
 • organizacija i sudjelovanje na edukacijama, seminarima, skupovima
 • komunikacija s članovima, suradnicima, mrežama u kojima je HMRR član, relevantnim tijelima javne uprave, javnošću, medijima
 • praćenje javnih politika na EU i nacionalnoj razini (ruralni / regionalni razvoj)
 • povremeno ažuriranje mrežnih stranica i društvenih mreža Hrvatske mreže za ruralni razvoj
 • ostali poslovi prema nalogu predsjednika/ce.

Mjesto rada: Grad Zagreb, Kruge 48

Rad se zasniva na određeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja ugovora. Radnik/ca radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno.

Uvjeti:

 • VSS društvenog, tehničkog, biotehničkog ili prirodnog smjera
 • minimalno tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • iskustvo u upravljanju financijama,razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • samostalni rad na računalu u programu Office, korištenje Interneta
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne usmene i pisane komunikacije na engleskom jeziku
 • spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Hrvatske mreže za ruralni razvoj
 • spremnost na povremena poslovna putovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • vozačka dozvola B kategorije.

Prednosti:

 • dobro poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira djelovanja udruga i  zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije
 • iskustvo u pisanju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova; završena edukacija za pisanje i provedbu projekata
 • motiviranost za rad u civilnom sektoru - otvorenost prema ljudima, novim iskustvima i znanjima
 • Poželjno je iskustvo u radu na ruralnom razvoju.

Što nudimo? - prijenos dugogodišnjeg iskustva organizacije - ugodno i dinamično radno okruženje  - profesionalno usavršavanje - mogućnost sudjelovanja na radionicama i edukacijama - upoznavanje ljudi i organizacija - mogućnost putovanja

Prijavna dokumentacija

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Način prijave i odabira

Rok za podnošenje prijava je do 6. kolovoza 2019. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je vidljivo da je e-poruka s potrebnim prilozima poslana prije isteka natječaja. Molimo da pošaljete sve tražene podatke jer nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera znanja i sposobnosti važnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pisane prijave na natječaj s prilozima - dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se elektroničkim putem na e-adresu: koordinator@hmrr.hr

U polje predmeta treba upisati: ''Natječaj za zapošljavanje 2019.''

Izvor: hmrr.hr

 
natječaj