01.12.17

Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi. Rok za prijavu je 28. veljače 2018.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 11.ii.1 Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj
Razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Specifični ciljevi

  • Unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi
  • Jačanje kapaciteta dionika (zaposlenika javnog sektora i organizacija civilnog društva) uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi te poticanje umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi
  • Povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici, kao i povećanje njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Ciljane skupine Poziva

  • zaposlenici i članovi udruga- zaposlenici i članovi umjetničkih organizacija
  • zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  • udruge
  • umjetničke organizacije
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • javne ustanove u kulturi kojima su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 50.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 300.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 2.500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Informativne radionice

Nadležno tijelo organizirat će informativne radionice za potencijalne prijavitelje. Raspored održavanja informativnih radionica, adresa elektroničke pošte i obrazac za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici bit će objavljeni naknadno.

* Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.

Izvor: strukturnifondovi.hr

 
natječaj