11.04.19

Vijeće EU-a usvojilo zaključke u vezi s provedbom Programa održivog razvoja do 2030.

Vijeće je 9. travnja usvojilo niz zaključaka u vezi s provedbom, od strane EU-a, Programa održivog razvoja do 2030., koji su Ujedinjeni narodi uspostavili 2015. i koji se sastoji od 17 ciljeva održivog razvoja. S obzirom na horizontalnu narav Programa 2030., za njegovu provedbu potreban je međusektorski pristup EU-a i njegovih država članica.

Komisija je ranije ove godine objavila dokument za razmatranje "Prema održivoj Europi do 2030.", a zaključci predstavljaju odgovor na njega. Vijeće u svojim zaključcima ističe središnju važnost održivog razvoja za Europsku uniju i naglašava da je u interesu EU-a da i dalje ima vodeću ulogu u provedbi Programa 2030. i njegovih 17 ciljeva održivog razvoja. Vijeće poziva da se provedba Programa 2030., "kao glavnog prioriteta EU-a, kako na svjetskoj tako i na unutarnjoj razini, u korist njegovih građana i radi očuvanja njegove vjerodostojnosti u Europi i svijetu", ubrza.

Vijeće pozdravlja dokument za razmatranje Europske komisije kao hitno potreban doprinos raspravi o održivijoj budućnosti i određivanju strateških prioriteta nove Komisije. Vijeće je kao glavne temelje politike za održivu budućnost utvrdilo odlučan prelazak na kružno gospodarstvo, nastojanje postizanja klimatske neutralnosti, zaštitu bioraznolikosti i ekosustava te borbe protiv klimatskih promjena uz održivost poljoprivrede i hrane te siguran i održiv energetski sektor, zgrade i mobilnost s niskim razinama emisija ugljika. Vijeće također naglašava važnost poticanja europske kohezije i poziva na jačanje socijalne dimenzije.

Osim toga, Vijeće je ponovno pozvalo Komisiju da izradi sveobuhvatnu i opću provedbenu strategiju u kojoj se navode rokovi, ciljevi i konkretne mjere u skladu s Programom 2030. te da se ti ciljevi održivog razvoja uključe u sve relevantne unutarnje i vanjske politike EU-a.

Izvor: concilium.europa.eu

 
Globalni ciljevi održivog razvoja