21.04.17

Tjedan EU fondova

Informativno-edukativno događanje "Tjedan EU fondova" održat će se od 24. do 28. travnja 2017. u hotelu Sheraton u Zagrebu (Ulica kneza Borne 2). Cilj ovog petodnevnog događanja je široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstaviti mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova,  kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj.

U okviru svakog pojedinog dana predstavit će se mogućnosti financiranja iz različitih tematskih područja ulaganja u financijskoj perspektivi 2014.-2020., prikazati primjeri dobre prakse i razmijeniti iskustva kroz panel diskusije.

Detaljan program "Tjedna EU fondova" možete vidjeti OVDJE*-

PRIJAVA
Za sudjelovanje na ovom događaju potrebno je prijaviti se putem online obrazaca koji se nalaze u nastavku i to,  sukladno interesu i mogućnostima za sudjelovanje, za svaki dan posebno.

  1. dan - Svečano otvorenje Tjedna EU fondova, dodjela nagrada za Najuspješniji lokalni EU projekt i panel rasprava ""Provedba EU fondova i budućnost kohezijske politike"**
  2. dan - "Europska teritorijalna suradnja"
  3. dan - "Program ruralnog razvoja"
  4. dan - "Operativni program Konkurentnost i kohezija"
  5. dan - "Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali"

Potvrdu da je Vaša prijava prihvaćena dobit ćete najkasnije jedan dan uoči održavanja događaja za koji ste se prijavili.

* Program nije u cijelosti potvrđen stoga su moguće manje izmjene.
** Sudjelovanje u programu moguće je uz pozivnicu.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/najava-tjedan-eu-fondova-2017

 
EU fondovi