17.03.17

Dostupan program drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta!

Drugi Hrvatski ruralni parlament održat će se od 20.-22. travnja u Svetom Martinu na Muri. Središnja tema 2. HRP-a je pitanje suradnje kao preduvjeta cjelovitog razvoja. Model ruralnog parlamenta uključuje aktivno sudjelovanje dionika ruralnog razvoja u višednevnom događanju kroz različite participativne modele: tematske terenske radionice, rad na principu world cafea / ruralnog cafea, okrugle stolove s donositeljima odluka, upoznavanje primjera dobre prakse te aktivni prijenos iskustava.

Organizatori 2. HRPA-a su Hrvatska mreža za ruralni razvoj-HMRR, LAG Međimurski doli i bregi, Općina Sveti Martin na Muri i Lifeclass terme Sveti Martin.

Prijave će biti otvorene uskoro!

Sva događanja, s izuzetkom terenskih radionica koje će se održati unutar Međimurja, održavaju se na lokaciji Lifeclass terme Sveti Martin, Izvorska 3, Sveti Martin na Muri.

Program drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta dostupan je OVDJE.

http://ruralniparlament.com/

Izvor: hmrr.hr

 
ruralni razvoj