Prvi Europski ruralni parlament

"ERP je koncept, događanje - ne organizacija"! Prvi Europski ruralni parlament održan je u Bruxellesu 13. studenog 2013. u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO). Na skupu koji je okup...

Hrvatski članovi EGSO-a na prvoj plenarnoj sjednici

Vijeće Europske unije u ponedjeljak, 1. srpnja 2013. imenovalo je devet hrvatskih članova u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO). Novoimenovani hrvatski članovi, među kojima je i Lidi...

Direktorica ODRAZ-a među hrvatskim kadrovima koje je imenovalo Vijeće EU

Vijeće Europske unije u ponedjeljak, 1. srpnja 2013. pisanom je procedurom imenovalo Nevena Mimicu za povjerenika Europske komisije za zaštitu potrošača, devet hrvatskih članova u Europskom gospod...

Hrvatski promatrači na 490. plenarnoj sjednici EGSO-a (22.- 23. svibnja 2013., Bruxelles)

Hrvatski sudionici na ovoj su plenarnoj sjednici EGSO-a sudjelovali zadnji put kao promatrači. Već na sljedećoj sjednici u srpnju 2013., devet hrvatskih predstavnika sudjelovat će kao članovi tri ...

EGSO

Sastanak sekcije ECO Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (Bruxelles, 24. travnja 2013.)

Vlada RH imenovala je buduće članove svake od tri grupe EGSO-a (udruge poslodavaca, sindikati i ostale organizacije civilnog društva), koji su trenutno promatrači na plenarnim sjednicama i u radu ...

EGSO

EGSO - most između institucija EU i civilnog društva

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) predstavljen je organizacijama civilnog društva, socijalnim partnerima i drugim zainteresiranim dionicima 20. veljače 2013. u Zagrebu, u prostorijama ...

Hrvatski predstavnici na 485. plenarnoj sjednici EGSO -a (12.-13. prosinca 2012.)

Hrvatski su predstavnici u statusu promatrača sudjelovali su na 485. plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), tijela koje okuplja gospodarske, socijalne i ostale organ...

Hrvatski promatrači po prvi put na plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora – EGSO (Bruxelles, 18. i 19. rujna 2012.)

Hrvatski predstavnici će postati članovi EGSO-a nakon pristupanja EU, no suradnja je već uspostavljena. Prije šest godina osnovan je Zajednički savjetodavni odbor EU-Hrvatska (ZSO), kojeg čini po ...

EGSO

Zajednički savjetodavni odbor EU - Hrvatska (ZSO)

Zajednički savjetodavni odbor EU-Hrvatska (ZSO) predstavlja Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i hrvatske organizacije civilnog društva.

13. i završni sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU – Hrvatska

Zajednički savjetodavni odbor EU-RH (ZSO), zajedničko tijelo civilnog društva Hrvatske i Europske unije, koje je osnovano sa zadaćom praćenja hrvatskog pristupnog procesa, održalo je svoj posljedn...