04.05.20

Udruge u doba COVID-19

Predstavnici inicijative Koordinacija za očuvanje digniteta udruga u Republici Hrvatskoj koja okuplja 205 udruga sastala se 30. travnja 2020. s predstavnicima Vlade RH. Sastanak je na inicijati...

aktualno
04.05.20

Raspisan foto natječaj kojim se traži fotografiju koja na najbolji način tematizira problem plastičnog otpada

Onečišćenje okoliša plastičnim otpadom jedan je od  najvećih globalnih izazova. Kako bi se podigla svijest javnosti o ovoj izuzetno važnoj temi raspisan je foto natječaj kojim se traži fo...

foto natječaj
30.04.20

Radionice u sklopu projekta „Odgovorne potrošačice!“

Prioriet na razini EU je prelazak na kružno gospodarstvo. Radionicama u sklopu projekta "Odgovorne potrošačice!" informirat će se i educirati potrošačice i potrošači o kružnom gospodarstvu i o...

radionica
17.04.20

Uključite se u on-line istraživanje “Living, working and COVID-19”

Eurofound je pokrenuo on-line istraživanje pod nazivom "Living, working and COVID-19".Cilj ove desetominutne ankete je zabilježiti promjene u kvaliteti života i rada građana Europske unije i u...

anketa
16.04.20

[Civic Europe: The idea challenge 2020] Traže se ideje za jačanje aktivnog građanstva i poticanje sudioničke demokracije na lokalnoj razini vrijedne 50.000 eura!

Organizacije civilnoga društva iz Hrvatske, Bugarske, Češke, Grčke, Mađarske, Italije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Španjolske mogu se prijaviti s idejom poticanja i ja...

natječaj
16.04.20

Fond 5.5 za kriznu podršku nakon potresa

Putem javnog poziva koji je otvoren do 29. travnja, iz Fonda 5.5 će se najugroženijima uslijed potresa dodijeliti više od 600 tisuća kuna koje su članice inicijative prikupile crowdfunding kamp...

natječaj
14.04.20

Otvoren natječaj Fonda solidarnosti za kulturu

European Cultural Foundation, u suradnji s drugim fondacijama, osnovala je fond namijenjen podršci kulturnim inicijativama (velikim i malim) koje rade na jačanju solidarnosti i ideje Europe ka...

natječaj
10.04.20

Prijavite svoje inovativne EU projekte za europsku nagradu RegioStars 2020.!

Europska komisija i ove godine organizira natječaj "RegioStars awards" za odabir najboljeg EU projekta, koji potiče regionalni razvoj. Projekti se na natječaj mogu prijaviti već sada, a prijave...

natječaj
09.04.20

Europski tjedan održivog razvoja 2020. održat će se od 20. do 26. rujna!

Europski tjedan održivog razvoja (ETOR) uspješno se provodi već šestu godinu za redom, a ove će se godine iznimno, umjesto od 30. svibnja do 5. lipnja, održati od 20. do 26. rujna. Prošle je go...

ESDW2020
09.04.20

Upitnik Utjecaj pandemije i potresa na OCD-e

Ad hoc inicijativa je objavila upitnik za organizacije civilnog društva upitnik kojemu je cilj prikupljanje i analiza konkretnih informacija o utjecaju pandemije i potresa na organizacije civi...

upitnik