Promicanje društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj

Koferencija Promicanje društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj: Agenda za 2005. godinu održana je pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva europskih integracija Republike Hrvatske u Zagrebu, 8. prosinca 2004., Hotel Regent Esplanade

Organizatori:
Ekonomski institut, Zagreb i Zaklada Konrad Adenauer

Partneri:
Hrvatska gospodarska komora - Komora Zagreb, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice (u okviru regionalnog projekta "Promoviranje društvene odgovornosti poduzeća", koji financira IRC, Sarajevo); MAP Savjetovanja, Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije

Komunikacijski partner:
Hauska & Partner International Communications

SVRHA I CILJEVI KONFERENCIJE
Konferencija treba okupiti ključne sudionike u dosadašnjem razvoju društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj, pružiti sliku sadašnjeg stanja i predložiti daljnje aktivnosti.

Ciljevi konferencije su:

  • Pokazati važnost društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj u kontekstu uključivanja u Europsku uniju i povećanja konkurentnosti gospodarstva
  • Omogućiti dijalog i pripremu programa u cilju promicanja društveno odgovornog poslovanja u sljedećim područjima: radna okolina; dobavljački lanac i potrošači; proizvodnja i zaštita okoliša; odnosi sa zajednicom; korporativno upravljanje.
  • Razviti strategiju budućih aktivnosti tijekom 2005., koje bi komunicirale javnosti u obliku Hrvatske inicijative za društveno odgovorno poslovanje. Predloženi logotip inicijative je u zaglavlju.

Željena poboljšanja u društveno odgovornom poslovanju do kraja 2005.

  • podizanje znanja i svijesti o društveno odgovornom poslovanju u svim sektorima društva
  • prihvaćanje kodeksa poslovne etike i prakse u gospodarstvu (s dobrovoljnim usvajanjem), uz sustav verifikacije
  • standardizacija izvješća o društvenoj odgovornosti, uz prilagodbu kriterija posebnostima okruženja u Hrvatskoj
  • promocija kvalitetnih poslovnih praksi i potpora malim i srednjim poduzećima u njihovom usvajanju
  • razvoj kanala razmjene znanja i iskustava
    usklađivanje relevantnih pravnih propisa s direktivama Europske unije.

Agenda 21 - prijedlog inicijativa