Društveno korisno učenje

Društveno korisno učenje (DKU) ili model učenja zalaganjem u zajednici je način putem kojeg studenti mogu svoja teorijska znanja primjeniti u stvarnom životu i doprinijeti razvoju svoje zajednice. Osim što se mladim naraštajima daje mogućnost aktivnog sudjelovanja u rješavanju društvenih problema, povezuje ih se s ostalim relevantnim dionicima u zajednici koji im mogu pružiti dodatna znanja i vještine.

Ideja o društveno korisnom učenju povezuje se s Johnom Deweyom, jednim od prvih kritičara tradicionalnog obrazovanja. Dewey je vjerovao da se tradicionalno znanje ne može povezati sa situacijama s kojima se učenici suočavaju u stvarnom životu što za posljedicu ima brzo zaboravljanje onoga što je naučeno. Shodno tome, zagovarao je aktivno sudjelovanje studenata u nastavnom procesu.

Danas je društveno korisno učenje moguće realizirati na mnoge načine, od provedbe radionica i terenskog rada do sudjelovanja na već postojećim projektima, a sve sa ciljem povezivanja visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva. Glavna poruka društveno korisnog učenja je da, bez obzira na vrstu studija, svaka mlada osoba može pronaći način kako sudjelovati u kreiranju bolje budućnosti naše zajednice. Osim što će razvijati vještine za društvenu odgovornost prema zajednici, mogu steći iskustva koja im kasnije mogu pomoći u bržem pronalaženju posla nakon završetka studija.

Za razliku od studentske prakse ili volontiranja, društveno korisno učenje izravno povezuje interese studenata sa potrebama šire društvene zajednice na obostranu korist. S obzirom na to da su u hrvatskome društvu jedan od glavnih problema nezaposlenost mladih i sve veća pasivnost građana, društveno korisno učenje može biti nova smjernica za održivost društva jer potiče osobni razvoj mladih i pruža znanja za aktivnije građanstvo.

Na hrvatskim fakultetima provedeno je nekoliko projekata društveno korisnog učenja, a daljnju pozitivnu perspektivu za ovakav model učenja pokazuju rezultati istraživanja iz 2016. godine u kojem su sudjelovali studenti iz Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati pokazuju da bi ˝izrazito veliki postotak studenata bio spreman razmotriti upis izbornog kolegija s komponentom društveno korisnog učenja te da bi za upis kolegija pokazali podosta velik interes˝ (Modić Stanke, Putarek, 2016: 10) bez obzira na vrstu studija koju pohađaju.

* Više o istraživanju pročitajte OVDJE.

Podržavajući Globalne ciljeve održivog razvoja koji nastoje transformirati naš svijet kroz konkretne ciljeve, ODRAZ nastoji projektom Društveno korisnog učenja osigurati studentima značajne iskustvene obrazovne mogućnosti. Iako su globalna razvojna pitanja mnogo veća i potencijalno teža od tema kojima se bave studenti, kroz društveno korisno učenje studentima bi se mogle približiti teme značajne za rješavanje društvenih potreba kao što je dobro upravljanje, transparentnost, građanski angažman i ljudska prava. U sklopu svojih aktivnosti ODRAZ želi potaknuti mlade ljude na aktivno građanstvo, ali i pružiti podršku razvoju civilnog društva.

* Više o ODRAZ-ovom projektu društveno korisnog učenja pročitajte OVDJE.

* Pogledajte ODRAZ-ov film za sudjelovanje građana u odlučivanju OVDJE.