Edukacija lokalnih dionika 2007.-2008. u okviru projekta PSGO-a

Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Dio programa koji se tijekom 2007. i 2008. godine provodio umjesto ODRAZ-ove škole "Trening program za lokalni razvoj".

Program je započeo s provođenjem krajem 2007. godine (rujan - studeni) kada su održane četiri trodnevne radionice na temu "Priprema prijedloga projekata i projektne dokumentacije", kroz koje je educirano 125 polaznika iz 12 županija

U 2008. godini održan je set od tri dvodnevne (Izgradnja multusektorskih partnerskih odnosa) i tri trodnevne radionice (Strategijsko planiranje).

Izgradnja multisektorskih partnerskih odnosa u provođenju projekata
U okviru provedbe Programa socijalnog i gospodarskog oporavka (PSGO) Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, u listopadu i studenome 2008. održane su tri dvodnevne radionice na temu "Izgradnja multisektorskih partnerskih odnosa".
Regionalne radionice za polaznike iz sva tri sektora održane su Zadru, Varaždinu i Vukovaru.

Na radionicama je ukupno sudjelovalo i educirano 77 polaznika iz 12 županija (Ličko-senjska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bologorska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska).

Ciljevi obuke bili su:

 1. Omogućiti stjecanje novih znanja te jačanje sposobnosti i vještina različitih dionika za zajedničko partnersko planiranje i provođenje projekata
 2. Predstaviti sudionicima
  -  što je partnerstvo i zašto je multi-sektorsko partnerstvo važno za uspjeh projekata
  -  faktore koji utječu na multi-sektorsko partnerstvo
  -  načine / metode učinkovitog multi-sektorskog partnerstva.

Strateško planiranje, operativno planiranje i upravljanje troškovima
U okviru provedbe Programa socijalnog i gospodarskog oporavka Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, u siječnju i veljači 2008. održane su dvije trodnevne radionice na temu "Strateško planiranje,operativno planiranje i upravljanje troškovima".
Regionalne radionice za polaznike iz sva tri sektora održane su Varaždinu i Vukovaru.

Na radionicama je ukupno sudjelovalo i educirano 75 polaznika iz 7 županija (Splitsko -dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Osječko-baranjska).

Ciljevi obuke bili su:

 1. Doprinijeti stjecanju novih znanja te jačanju vještina i sposobnosti različitih dionika na području strateškog planiranja i provedbe razvojnih aktivnosti zajednica / organizacija
 2. Upoznati sudionike s:
  -  važnosti planiranja za razvoj zajednice / organizacije
  -  elementima i koracima u strateškom i operativnom planiranju
  -  o načinu / metodama upravljanja troškovima projekta

Priprema prijedloga projekata i projektne dokumentacije
Krajem 2007. (rujan - studeni) ODRAZ je osmislio i održao četiri trodnevne radionice na temu "Priprema prijedloga projekata i projektne dokumentacije" u okviru provedbe Programa socijalnog i gospodarskog oporavka Ministarstva mora, turizma i razvitka i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Regionalne radionice za polaznike iz sva tri sektora održane su Varaždinu, Bizovcu, Topuskom i Zadru. Kroz radionice ukupno je educirano 125 polaznika iz 12 županija (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Karlovačka, Sisačko-moslovačka, Bjelovarskobilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Osječko-baranjska).

Ciljevi obuke bili su:

 • Upoznati sudionike s pojmom upravljanja projektnim ciklusom (UPC)
 • Osvijetliti postupak pripreme za izradu projekta
 • Detaljno obrazložiti pristup logičke matrice (okvira) kao osnove UPC-a
 • Objasniti obrasce Europske komisije za pisanje prijedloga projekata
 • Predstaviti osnove praćenja i vrednovanja

Po završetku obuke sudionici su:

 • usvojili razumijevanje europskog pristupa u osmišljavanju i izradi projekta
 • upoznali sve faze UPC-a
 • dobili jasnu predodžbu o tome kako pristup UPC mogu primijeniti na svojoj projektnoj zamisli
 • stekli znanja i vještine za pisanje projektnog prijedloga na zadanom obrascu