Edukativni paket Razmišljajmo održivo

Edukativni paket održivom razvoju izrađen je u sklopu projekta Razmišljajmo održivo - učimo mlade za održivi razvoj zajednice čiji cilj je ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Edukativni paket je namijenjen učenicima srednjih škola.

1. Upitnik o stavovima učenika o održivom razvoju >> OVDJE

Cilj upitnika je istražiti stavove učenika srednjih škola o temama vezanim za održivi razvoj. Ispunjavanje upitnika je anonimno. Prikupljeni stavovi bit će prezentirani u izvještaju nakon provedenog istraživanja.

2. Edukativni kviz o održivom razvoju >> OVDJE

Kratak edukativni kviz provjerava znanje učenika o temama iz područja održivog razvoja, okoliša, društva, gospodarstva i Globalnih ciljeva održivog razvoja. Nakon ispunjavanja kviza, moguće je provjeriti točnost odgovara i saznati više o pojedinoj problematici.

3. Prezentacija o održivom razvoju >> OVDJE

12-minutna prezentacija o održivom razvoju na jednostavan i slikovit način objašnjava pojam održivog razvoja i zašto bi svatko od nas trebao slijediti načela koja vode prema održivoj budućnosti.

4. Zadatak za učenike:

Zadnji element predviđen za školsku godinu 2020./2021. Odabir jedne od predloženih tema, gledanje filma i pisanje kratkog osvrta.

Publikacije

  • Strip Naš planet i 17 ciljeva >>  OVDJE
  • Brošura Globalni ciljevi održivog razvoja >>  OVDJE

Više informacija o projektu dostupno je  OVDJE.

logo 1

logo 2